Wanneer een beugel

Bij kinderen wordt meestal gestart met orthodontie wanneer de wisseling van de melktanden bijna voltooid is. Soms wordt er echter reeds vroeger behandeld, zoals bij een kruisbeet met dwangbeet. Daarom zien we de kinderen graag rond de leeftijd van 8 jaar voor de eerste keer. Deze ‘vroege’ orthodontische behandeling sluit geen definitieve behandeling op latere leeftijd uit.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen een orthodontische behandeling krijgen, mits het gebit gezond is. Bij kinderen kan de groei van de kaken positief beïnvloed worden, bij volwassen is er geen groeipotentiëel meer van de kaken waardoor de behandelopties soms verschillen. De tanden zelf kunnen echter levenslang verplaatst worden. Volwassenen hebben meestal iets meer tijd nodig dan kinderen om aan de apparatuur te wennen.

Hoe lang duurt een behandeling

De gemiddelde behandeling met vaste apparatuur duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar d.w.z. ongeveer 18 tot 24 controles. Het is echter zeer moeilijk op voorhand te voorspellen hoe lang de behandeling precies zal duren. Veel hangt ook af van de medewerking van de patient.

Kostprijs behandeling

De kostprijs van de behandeling is afhankelijk van het soort apparatuur dat wordt gebruikt. Er bestaan zeer veel verschillende soorten apparatuur, elk met hun specifieke eigenschappen en kostprijs.

Kinderen krijgen via het ziekenfonds een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van een orthodontische behandeling op voorwaarde dat een kennisgeving werd ingediend voor de leeftijd van 15 jaar én voor de start van de behandeling. Volwassenen krijgen geen terugbetaling.

Tijdens de bespreking van het behandelplan wordt steeds een duidelijke uitleg gegeven over de kostprijs van de behandeling.

Eerste afspraak

Bij het eerste bezoek wordt gekeken naar de stand van je tanden en kaken.  De vraag of de wens van de patiënt wordt besproken. Er wordt uitleg gegeven over de verdere aanpak en het geschikte moment om te starten met een behandeling wordt bepaald. Soms is het beter te wachten en word je pas na een bepaalde tijd terug opgeroepen.

Indien je klaar bent voor een behandeling kunnen verdere  afspraken gemaakt worden om de diagnose te vervolledigen.

Dossieropstelling

Om een correcte diagnose van de afwijking en een individueel behandelingsplan te kunnen opstellen worden volgende gegevens verzameld:

klinische foto’s van je tanden en aangezicht, afdrukken van je boven-en ondertandenboog,  röntgen-opname van je gebit en van je schedel,  medische vragenlijst enz.

Bespreken van het plan

Het behandelplan wordt voor jou persoonlijk opgesteld en wordt uitvoerig met je besproken: de soorten apparatuur die nodig kunnen zijn, de verschillende mogelijkheden met voor- en nadelen, de behandelduur en de bijhorende kosten.

Pas indien jij besluit om de behandeling te starten, worden verder afspraken gemaakt om apparatuur te plaatsen.

Pin It on Pinterest